top of page

מרכז קהילתי לנוער בת חפר

מתחם נוער |  בת חפר | שטח בנוי 650 מ"ר
מרחב המשלב שטחי חוץ וחללי פנים עבור תנועות הנוער בישוב בת חפר.
המתחם כולל  חלל רב תכליתי גמיש  לאירועים שונים, חללים לכל תנועת נוער, "כיתות" לקבוצות קטנות, משרדים, מטבח, מרחבים מוצלים, במה להופעות ורחבות חיצוניות
"פרקנו" את הנפח הרצוי לשני מבננים נפרדים וגם אותם פיצלנו לתת נפחים כדי לצמצם את נוכחות הבינוי.
יצרנו קנה מידה נעים עבור בני הנוער, ואיפשרנו  שטחי חוץ מוגדרים רבים בין אותן הפונקציות.
המרחב נחווה בתנועה והמורפולוגיה של המבנים יוצרת תהליך של התכנסות ופתיחה.
פילוס המבנים ביחס לטופוגרפיה המשופעת יותר ספסלים בנויים סביב רחבת ההתכנסות
בשעות בהן אין פעילות בני בנוער ניתן לפתוח את שערי המתחם ולאפשר תנועה ושהיה של הקהילה.
ניהול פרויקט: א. אפשטיין
צילום: עמית גושר

Bat Hefer Community Center for Youth

← Next Project
Previous Project →
bottom of page