top of page

אולם תצוגה ומשרדים | כרמל ביזנס

"יצירה של מרחב – מרחב של יצירה"

צילום: עמית גושר

חלל שמטרתו היא לארח לקוחות פוטנציאלים באופן חוויתי ולהעביר להם את איכות המותג, את יחודו ואת מגוון מוצרים של חברות כרמל ביזנס.  הפרויקט הוא תוצאה של זכיה בתחרות מוזמנים. במסגרתו גיבשנו נרטיב של מרחב מוזיאלי כך שהמוצרים יתפסו כיצירות אומנות, "יצירה של מרחב ומרחב של יצירה". הפרויקט משלב תנועת לקוחות/מבקרים סביב ודרך מיצגים שברובם עוצבו גם הם על ידנו. כלל המיצגים מבוססים  על מוצרי החברות ומשלבים תאורה, תליה ומסגור.

יצירה של חלל/חלל של יצירה – החוויה אותה בחרנו להעניק למבקרים היתה חוויה מוזיאלית של שיטוט בין מיצגים במרחב תרובתי. מרחב  שמשדר יצירתיות חדשנות חשיבה מקורית ואיכות עיצובית. חברת כרמל ביזנס היא חברה שעוסקת ביצירת של חללים (עבודה, אירוח וכו') ואנחנו בחרנו להציג אותם בחלל יחודי ומקורי של יצירה משתנה. בתכנון החלל עשינו שימוש בטכניקות של תאורה יחודית, תליה, עטיפה, והקרנה. נתנו דגש על חוויה דינאמית שמשלבת מבט ומגע, משלבת ישיבה בגבהים שונים, וכמובן מסלול תנועה משתנה. החוויה המוזיאלית מקבלת משנה תוקף באמצעות שימוש מקורי במוצרי החברה באופן שמעורר השראה ומחצין איכויות. והקפדנו לשחק על התפר שבין תרבות, אומנות, עיצוב ומסחר כאשר את המיצגים עצמם פיתחנו ברמתפרטים.

החלל על אף הנופח האומנותי שלו משמש גם כמרחב עבודה משולב והוא גדוש במערכות תקשורת ובקרת אקלים בהתאם , אזור של בר, אזורי הסבה וחדרי ישיבות.

עיצוב תצוגה בשיתוף איתי אהלי


אולם תצוגה ומשרדים | כרמל ביזנס

"יצירה של מרחב – מרחב של יצירה"

צילום: עמית גושר

חלל שמטרתו היא לארח לקוחות פוטנציאלים באופן חוויתי ולהעביר להם את איכות המותג, את יחודו ואת מגוון מוצרים של חברות כרמל ביזנס.  הפרויקט הוא תוצאה של זכיה בתחרות מוזמנים. במסגרתו גיבשנו נרטיב של מרחב מוזיאלי כך שהמוצרים יתפסו כיצירות אומנות, "יצירה של מרחב ומרחב של יצירה". הפרויקט משלב תנועת לקוחות/מבקרים סביב ודרך מיצגים שברובם עוצבו גם הם על ידנו. כלל המיצגים מבוססים  על מוצרי החברות ומשלבים תאורה, תליה ומסגור.

יצירה של חלל/חלל של יצירה – החוויה אותה בחרנו להעניק למבקרים היתה חוויה מוזיאלית של שיטוט בין מיצגים במרחב תרובתי. מרחב  שמשדר יצירתיות חדשנות חשיבה מקורית ואיכות עיצובית. חברת כרמל ביזנס היא חברה שעוסקת ביצירת של חללים (עבודה, אירוח וכו') ואנחנו בחרנו להציג אותם בחלל יחודי ומקורי של יצירה משתנה. בתכנון החלל עשינו שימוש בטכניקות של תאורה יחודית, תליה, עטיפה, והקרנה. נתנו דגש על חוויה דינאמית שמשלבת מבט ומגע, משלבת ישיבה בגבהים שונים, וכמובן מסלול תנועה משתנה. החוויה המוזיאלית מקבלת משנה תוקף באמצעות שימוש מקורי במוצרי החברה באופן שמעורר השראה ומחצין איכויות. והקפדנו לשחק על התפר שבין תרבות, אומנות, עיצוב ומסחר כאשר את המיצגים עצמם פיתחנו ברמתפרטים.

החלל על אף הנופח האומנותי שלו משמש גם כמרחב עבודה משולב והוא גדוש במערכות תקשורת ובקרת אקלים בהתאם , אזור של בר, אזורי הסבה וחדרי ישיבות.

עיצוב תצוגה בשיתוף איתי אהלי


← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page