נוימן חיינר אדריכלים

אשכול גנים תל אביב


חמישה גני ילדים הפרושים על שלוש קומות, סביב עץ קיים

← לפרויקט הבא