נוימן חיינר אדריכלים

אשכול גנים תל אביב


חמישה גני ילדים הפרושים על שלוש קומות, סביב עץ קיים

אשכול גנים תל אביב


חמישה גני ילדים הפרושים על שלוש קומות, סביב עץ קיים

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →