top of page

בית בקדימה

2019 | שטח 375 מ"ר | מגרש 375 מ"ר 

בית בתקציב מצומצם יחסית הנפתח לנוף מול שדות תות. הסטה של הקומות אחת מהשניה יוצרת מרפסת אל הנוף וגם קירוי הכניסה, וחלל כפול מעל פינת האוכל קושר בין הקומות.

צילום : עמית גושר


בית בקדימה

2019 | שטח 375 מ"ר | מגרש 375 מ"ר 

בית בתקציב מצומצם יחסית הנפתח לנוף מול שדות תות. הסטה של הקומות אחת מהשניה יוצרת מרפסת אל הנוף וגם קירוי הכניסה, וחלל כפול מעל פינת האוכל קושר בין הקומות.

צילום : עמית גושר


← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page