top of page

בית בקיבוץ 02

2011 | שטח 190 מ"ר | מגרש 430 מ"ר

בית קוביה מינימליסטי, מחופה בריקס, עם גינה אקולוגית. האפור חמור הסבר מבחוץ אוזן עם צבעוניות עזה בפנים.

צילום : עמית גושר

בית בקיבוץ 02

2011 | שטח 190 מ"ר | מגרש 430 מ"ר

בית קוביה מינימליסטי, מחופה בריקס, עם גינה אקולוגית. האפור חמור הסבר מבחוץ אוזן עם צבעוניות עזה בפנים.

צילום : עמית גושר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page