top of page

בית הראשונים | מרכז מבקרים, גלריה, מתחם חוגים

מיקום: מרכז הארץ

שנה: בתכנון

שטח: 2000 מ"ר (מבנה היסטורי ואגף חדש)

צוות תכנון במשרד: יפתח חיינר, שרון נוימן,  קרן שחר

ניהול פרויקט: א. אפשטיין

הפרויקט ממוקם בנוף יחודי ומשלב בין מתחם היסטורי לשימור לאגף חדש ומודרני. האגף החדש מתוכנן כמחבר בין המבנים הקיימים. מחבר שיחזק את הזהות,  יגדיל את החשיפה, ינגיש את המתחם, יסדיר תנועה, ויוסיף חללי פנים איכותיים ומרפסת גג.  המבנים ההיסטורים ושטחי החוץ שהוזנחו לאורך השנים ישומרו באופן מוקפד.

בית הראשונים | מרכז מבקרים, גלריה, מתחם חוגים

מיקום: מרכז הארץ

שנה: בתכנון

שטח: 2000 מ"ר (מבנה היסטורי ואגף חדש)

צוות תכנון במשרד: יפתח חיינר, שרון נוימן,  קרן שחר

ניהול פרויקט: א. אפשטיין

הפרויקט ממוקם בנוף יחודי ומשלב בין מתחם היסטורי לשימור לאגף חדש ומודרני. האגף החדש מתוכנן כמחבר בין המבנים הקיימים. מחבר שיחזק את הזהות,  יגדיל את החשיפה, ינגיש את המתחם, יסדיר תנועה, ויוסיף חללי פנים איכותיים ומרפסת גג.  המבנים ההיסטורים ושטחי החוץ שהוזנחו לאורך השנים ישומרו באופן מוקפד.

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page