top of page

בניין מגורים, ביאליק 1, תל אביב

מגרש משולש צר ומאתגר המחבר בין שני רחובות שונים מאד באופיים הוליד תכנון "נאו-באוהאוס" מגשר.

בניין מגורים, ביאליק 1, תל אביב

מגרש משולש צר ומאתגר המחבר בין שני רחובות שונים מאד באופיים הוליד תכנון "נאו-באוהאוס" מגשר.

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page