נוימן חיינר אדריכלים

בניין מגורים בלב תל אביב

2019 | 14 דירות, 6 קומות + מרתף


← לפרויקט הבא