נוימן חיינר אדריכלים

האיטלקית בתחנה, יואב מסר אדריכלים

אדריכל אחראי - יפתח חיינר 

2011 | מתחם התחנה, תל אביב | שטח 250 מ"ר

← לפרויקט הבא