top of page

מרכז תרבות | מושב חגלה (עמק חפר)


שיפוץ עומק ושינוי יעוד של מבנה בית הספר/המזכירות בלב הישוב הוותיק למרחב תרבות עדכני.

המבנה המחודש כולל ספריה רב תכליתית, "סלון מושבי", חדר ישיבות,  גלריה, בית כנסת כמרחב רב תכליתי, משרדים וחללי עבודה משותפים.

כחלק בלתי נפרד תוכננו מחדש הכניסות למבנה כך שיפנו לרחבה משותפת, וניתן דגש על פיתוח שטחי החוץ לאירועים ציבוריים בקנה מידה שונים.

על אף שהמבנה לא מוגדר לשימור הוא טופל ברגישות ומתוך שמירה על ערכיו המקוריים.

בשיתוף: אדריכלית ויקטוריה בלמן

צילום: עמית גושר , יפתח חיינר

מרכז תרבות | מושב חגלה (עמק חפר)


שיפוץ עומק ושינוי יעוד של מבנה בית הספר/המזכירות בלב הישוב הוותיק למרחב תרבות עדכני.

המבנה המחודש כולל ספריה רב תכליתית, "סלון מושבי", חדר ישיבות,  גלריה, בית כנסת כמרחב רב תכליתי, משרדים וחללי עבודה משותפים.

כחלק בלתי נפרד תוכננו מחדש הכניסות למבנה כך שיפנו לרחבה משותפת, וניתן דגש על פיתוח שטחי החוץ לאירועים ציבוריים בקנה מידה שונים.

על אף שהמבנה לא מוגדר לשימור הוא טופל ברגישות ומתוך שמירה על ערכיו המקוריים.

בשיתוף: אדריכלית ויקטוריה בלמן

צילום: עמית גושר , יפתח חיינר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page