top of page

משרדי קרן הון סיכון | הרצליה

משרדי קרן הון סיכון state of mind והסטארט אפ שהיא מארחת, space pharma

הרצליה פיתוח

צילום – עמית גושר

תכנון המשרדים סובב קפסולה המדגישה את הקשר בין הקרן לחברת ההזנק, שמירה על קשר עין תוך הקפדה על פרטיות והפרדה בן שתי הפונקציות.

הקפסולה כוללת חדר בקרה לניסויים בחלל, חדר נקי, חדר ישיבות משני.

משרדי הקרן סולידיים, חלל חברת ההזנק הוא open space מרווח וצנוע יותר, והם חולקים סביבת קבלה משותפת המרוהטת ברהיטי פלדה.

משרדי קרן הון סיכון | הרצליה

משרדי קרן הון סיכון state of mind והסטארט אפ שהיא מארחת, space pharma

הרצליה פיתוח

צילום – עמית גושר

תכנון המשרדים סובב קפסולה המדגישה את הקשר בין הקרן לחברת ההזנק, שמירה על קשר עין תוך הקפדה על פרטיות והפרדה בן שתי הפונקציות.

הקפסולה כוללת חדר בקרה לניסויים בחלל, חדר נקי, חדר ישיבות משני.

משרדי הקרן סולידיים, חלל חברת ההזנק הוא open space מרווח וצנוע יותר, והם חולקים סביבת קבלה משותפת המרוהטת ברהיטי פלדה.

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page