top of page

מתחם הרשות בהוד השרון | תכנית התחדשות עירונית


הבינוי כולל שלושה מבנים מתוכם 2 מגדלים ומבוסס על ערוב שימושים - 186 יח"ד בתמהיל מגוון, שטחי מסחר, משרדים ושטחי ציבור.
דגש גדול ניתן על חיזוק דופן רחוב רמתיים באמצעות מסחר מלווה רחוב, פתרונות הצללה ורחבה עירונית מוצלת בפינת הרחובות.
המתחם משלים רצף שטחים פתוחים עירוני, יוצר גן נרחב בלב הפרויקט וגן נוסף על גג אחד המבנים.

ניהול רישוי: חזי ומיכל ברקוביץ

אדריכל אחראי: שמרי טוסון

הדמיות: בונסאי
יזם: חברת אב גד

מתחם הרשות בהוד השרון | תכנית התחדשות עירונית


הבינוי כולל שלושה מבנים מתוכם 2 מגדלים ומבוסס על ערוב שימושים - 186 יח"ד בתמהיל מגוון, שטחי מסחר, משרדים ושטחי ציבור.
דגש גדול ניתן על חיזוק דופן רחוב רמתיים באמצעות מסחר מלווה רחוב, פתרונות הצללה ורחבה עירונית מוצלת בפינת הרחובות.
המתחם משלים רצף שטחים פתוחים עירוני, יוצר גן נרחב בלב הפרויקט וגן נוסף על גג אחד המבנים.

ניהול רישוי: חזי ומיכל ברקוביץ

אדריכל אחראי: שמרי טוסון

הדמיות: בונסאי
יזם: חברת אב גד

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page