top of page

קמפוס האשל | קיסריה

2019 | 11000 מ"ר 

שלושה מבנים גמישים להשכרה עבור החברה לפיתוח קיסריה, תוך פיתוח שיטת בניה מיוחדת של חזיתות בטון יצוק 

בשיתוף תמי יניב אדריכלות | בשיתוף אקרשטיין | צילום - עמית גושר

קמפוס האשל | קיסריה

2019 | 11000 מ"ר 

שלושה מבנים גמישים להשכרה עבור החברה לפיתוח קיסריה, תוך פיתוח שיטת בניה מיוחדת של חזיתות בטון יצוק 

בשיתוף תמי יניב אדריכלות | בשיתוף אקרשטיין | צילום - עמית גושר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page