top of page

בית בסביון 02

2020 | שטח 310 מ"ר | מגרש 500 מ"ר

בית דו משפחתי, הקדמי לרחוב מבין השניים, תוכנן כבית קוביה קומפקטי על מנת לאפשר גינה גדולה ככל הניתן. החזית הפשוטה לא מעידה על החלל הכפול והגשרים בקומה הראשונה, הקושרים את המרחב והופכים את הבית למשפחתי וחם. מערכת הפרגולות מפרידה את הבית מהדו האחורי. 

מנהל פרויקט - גדי גודוביץ' | צילום - עמית גושר

savion 02 residence

2020 | area 310 sq.m | plot 500 sq.m

photography: amit gosher

← Next Project
Previous Project →
bottom of page