top of page

אמנות וידאו | לובי מעליות

מיצג מולטימידיה/אמנות לגוף פרטי

עבודת וידאו מורכבת ואינטראקטיבית, site specific , על מספר מסכים בגודל יוצא דופן, פיתוח נרטיב מקורי, סאונד מקורי ועיצוב מרחב יחודי. בין חמש מעליות נוספו שלושה מסכים ושתי מראות ולמבקר היוצא מהמעלית מיטשטשים הגבולות בין מציאות ודמיון.

נרטיב של שלושה טיפוסים תל אביבים  – נערת גרפיטי, שחקן מטקות, אשה מתאפרת. שאינך מצפה לפגוש בסביבה הנתונה בתוך המעלית במגדל. הוא נע מהמפתיע, דרך הסוראליסטי ועד המופשט. מתחיל במציצנות ומגיע לשלב שומר מסך. שלושת הסרטים מוקרנים בנוסחים שונים שלהם על שלושה מסכים עם אינטראקציה בינהם וכן תגובה לתנועת המבקרים ולפתיחת דלתות המעלית שבינהם. העבודה משלבת סאונד ומוצגת באופן קבוע  בלובי של קומת הפנטהוז במגדל מאייר.

השחקנים הם בעצם רקדני להקת בת שבע בעבר או בהווה.

הפקה, צילום, בימוי – ניר בקאי

הושלמה ב 2018

אמנות וידאו | לובי מעליות

מיצג מולטימידיה/אמנות לגוף פרטי

עבודת וידאו מורכבת ואינטראקטיבית, site specific , על מספר מסכים בגודל יוצא דופן, פיתוח נרטיב מקורי, סאונד מקורי ועיצוב מרחב יחודי. בין חמש מעליות נוספו שלושה מסכים ושתי מראות ולמבקר היוצא מהמעלית מיטשטשים הגבולות בין מציאות ודמיון.

נרטיב של שלושה טיפוסים תל אביבים  – נערת גרפיטי, שחקן מטקות, אשה מתאפרת. שאינך מצפה לפגוש בסביבה הנתונה בתוך המעלית במגדל. הוא נע מהמפתיע, דרך הסוראליסטי ועד המופשט. מתחיל במציצנות ומגיע לשלב שומר מסך. שלושת הסרטים מוקרנים בנוסחים שונים שלהם על שלושה מסכים עם אינטראקציה בינהם וכן תגובה לתנועת המבקרים ולפתיחת דלתות המעלית שבינהם. העבודה משלבת סאונד ומוצגת באופן קבוע  בלובי של קומת הפנטהוז במגדל מאייר.

השחקנים הם בעצם רקדני להקת בת שבע בעבר או בהווה.

הפקה, צילום, בימוי – ניר בקאי

הושלמה ב 2018

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page