top of page

מסחרי וציבורי

אנחנו מתכננים בכל קנה מידה. מגדלים ושכונות, מבני ציבור ובתי מלון, משרדים ואולמות ארועים, מרכזי מבקרים ומוזיאונים, בנייני מגורים ושימור. חוץ ופנים. כל פרויקט מתחיל מאפס, ללא חזרה וללא תבניות.

bottom of page