top of page

בית אקולוגי בהרצליה

2011 | שטח 215 מ"ר | מגרש 800 מ"ר

תכנון יוצא דופן הנובע משילוב דרישות אקולוגיות עם מגבלות נוקשות של מגרש דו משפחתי, ארוך וצר במיוחד. הבית מורכב מסדרה של סגמנטים הפורצים מהגבולות על מנת לקבל אור ואויר מצד דרום וצפון. הצד המזרחי והארוך מקבל מינימום פתיחה, משיקולי זווית השמש וההשפעה התרמית, והפתחים הגדולים ביותר מופנים כלפי צפון.

הבית בנוי מחומרים קלים ומבודדים בבנייה מתועשת. הקירות, הכבושים במפעל בווקום, מגיעים לאתר מוכנים ומורכבים בשטח, על ידי איזי יוגב תעשיות, "אסגרד". בכל אחד מהסגמנטים מותקן solatube בתקרה, המכניס אור שמש מרוכז. נעשה שימוש נרחב בתאורת לדים חסכונית, וכמו כן מתוכננות מערכות אגירת מי גשם, מי טל, מיחזור מים, מערכות סולאריות, מערכות להכנסת אויר מערבי דרך הגג, ומתקן לקומפוסט.

פיקוח: יוסי יהלום | צילום: עמית גושר

בית אקולוגי בהרצליה

2011 | שטח 215 מ"ר | מגרש 800 מ"ר

תכנון יוצא דופן הנובע משילוב דרישות אקולוגיות עם מגבלות נוקשות של מגרש דו משפחתי, ארוך וצר במיוחד. הבית מורכב מסדרה של סגמנטים הפורצים מהגבולות על מנת לקבל אור ואויר מצד דרום וצפון. הצד המזרחי והארוך מקבל מינימום פתיחה, משיקולי זווית השמש וההשפעה התרמית, והפתחים הגדולים ביותר מופנים כלפי צפון.

הבית בנוי מחומרים קלים ומבודדים בבנייה מתועשת. הקירות, הכבושים במפעל בווקום, מגיעים לאתר מוכנים ומורכבים בשטח, על ידי איזי יוגב תעשיות, "אסגרד". בכל אחד מהסגמנטים מותקן solatube בתקרה, המכניס אור שמש מרוכז. נעשה שימוש נרחב בתאורת לדים חסכונית, וכמו כן מתוכננות מערכות אגירת מי גשם, מי טל, מיחזור מים, מערכות סולאריות, מערכות להכנסת אויר מערבי דרך הגג, ומתקן לקומפוסט.

פיקוח: יוסי יהלום | צילום: עמית גושר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page