top of page

בית באבן יהודה 02

2008 | שטח 260 מ"ר | מגרש 500 מ"ר

בית מינימליסטי בסביבה כפרית, מתוכנן בצורת L, תחום בקיר מגדיר היוצר יחסי פנים-חוץ יחודיים מול הרחוב. ההשראה לחזית נבעה מאמנות מינימליסטית ספציפית, שהתפתחה למעין ציור נאיבי של בית עם שסע דרכו בוקע הגשר המקרה את תוואי הכניסה.

תוכנן בשיתוף אדר' עודד שטרן-מירז | צילום: אלעד שריג

בית באבן יהודה 02

2008 | שטח 260 מ"ר | מגרש 500 מ"ר

בית מינימליסטי בסביבה כפרית, מתוכנן בצורת L, תחום בקיר מגדיר היוצר יחסי פנים-חוץ יחודיים מול הרחוב. ההשראה לחזית נבעה מאמנות מינימליסטית ספציפית, שהתפתחה למעין ציור נאיבי של בית עם שסע דרכו בוקע הגשר המקרה את תוואי הכניסה.

תוכנן בשיתוף אדר' עודד שטרן-מירז | צילום: אלעד שריג

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page