נוימן חיינר אדריכלים

בית בגליל

מגרש: 408 מ"ר

שטח: 560 מ"ר

בית בגליל

מגרש: 408 מ"ר

שטח: 560 מ"ר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →