top of page

בית בחופית

2022 | שטח 340 מ"ר | מגרש 1000 מ"ר

חלל גבוה מקשר בין גלריית חדר ההורים לחלל הציבורי, וגג בטון חשוף עוטף הכל.

מנהל פרויקט: אמיר ארליך | צילום: עמית גושר

בית בחופית

2022 | שטח 340 מ"ר | מגרש 1000 מ"ר

חלל גבוה מקשר בין גלריית חדר ההורים לחלל הציבורי, וגג בטון חשוף עוטף הכל.

מנהל פרויקט: אמיר ארליך | צילום: עמית גושר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page