top of page

בית בחרוצים 01

2010 | שטח 300 מ"ר | מגרש 940 מ"ר

הבית בנוי על מגרש צר וארוך מאד והאתגר היוה ציר מחולל לתכנון. הפרוגרמה הגדירה בית גדול ומרווח תוך שמירה על האינטימיות והחיבור המשפחתי. הבית מתוכנן על קומה אחת, גבוהה במיוחד, למעט ירידה לחנייה וממ"ד הממוקמים במפלס תחתון תוך ניצול הטופוגרפיה הטבעית של המגרש. קו מנחה משמעותי היה הקשר בין הפנים לחוץ, וניתן כמעט לומר שהבית הוגדר ע"י "תכנית נגטיב" – תכנון החוץ כמוקד קדם לתכנון הפנים. השימוש בבטון רב: משטחי פייבר צמנט דקים מהווים את משטחי המטבח ועוטפים את האי, אדני החלונות, משטחים בחדרי הרחצה וספסלים בגינה.

צילום: עמית גושרבית בחרוצים 01

2010 | שטח 300 מ"ר | מגרש 940 מ"ר

הבית בנוי על מגרש צר וארוך מאד והאתגר היוה ציר מחולל לתכנון. הפרוגרמה הגדירה בית גדול ומרווח תוך שמירה על האינטימיות והחיבור המשפחתי. הבית מתוכנן על קומה אחת, גבוהה במיוחד, למעט ירידה לחנייה וממ"ד הממוקמים במפלס תחתון תוך ניצול הטופוגרפיה הטבעית של המגרש. קו מנחה משמעותי היה הקשר בין הפנים לחוץ, וניתן כמעט לומר שהבית הוגדר ע"י "תכנית נגטיב" – תכנון החוץ כמוקד קדם לתכנון הפנים. השימוש בבטון רב: משטחי פייבר צמנט דקים מהווים את משטחי המטבח ועוטפים את האי, אדני החלונות, משטחים בחדרי הרחצה וספסלים בגינה.

צילום: עמית גושר← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page