top of page

בית בחרוצים 02

2018 | שטח 310 מ"ר | מגרש 780 מ"ר

בית המפנה חזית אטומה לרחוב על מנת לשמור על פרטיות ומנגד, מלוא חלליו הגבוהים במיוחד מופנים אל מרחבי הגן והבריכה.

צילום: עמית גושר

בית בחרוצים 02

2018 | שטח 310 מ"ר | מגרש 780 מ"ר

בית המפנה חזית אטומה לרחוב על מנת לשמור על פרטיות ומנגד, מלוא חלליו הגבוהים במיוחד מופנים אל מרחבי הגן והבריכה.

צילום: עמית גושר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page