top of page

בית בכפר הס

2008 | שטח 430 מ"ר | מגרש 5000 מ"ר

תכנית הבית מבוססת על ארבעה אגפים נפרדים הממוקמים סביב פטיו כניסה. בין האגפים נמצאים שלושה מחברי זכוכית המגשרים על "קניונים" ברוחב שני מטר, ומאפשרים מבטים ממוקדים לנוף. המחבר החסר הוא בעצם הכניסה למבנה. הטופוגרפיה המשמעותית מאפשרת את הצנעת הבית מהרחוב ושמירת פרטיות מירבית, תוך פתיחה מקסימלית אל הנוף. הבית בן קומה אחת, למעט אגף הילדים המוגבה בחצי קומה מעל לחניה חצי חפורה.

צילום: עמית גושר

בית בכפר הס

2008 | שטח 430 מ"ר | מגרש 5000 מ"ר

תכנית הבית מבוססת על ארבעה אגפים נפרדים הממוקמים סביב פטיו כניסה. בין האגפים נמצאים שלושה מחברי זכוכית המגשרים על "קניונים" ברוחב שני מטר, ומאפשרים מבטים ממוקדים לנוף. המחבר החסר הוא בעצם הכניסה למבנה. הטופוגרפיה המשמעותית מאפשרת את הצנעת הבית מהרחוב ושמירת פרטיות מירבית, תוך פתיחה מקסימלית אל הנוף. הבית בן קומה אחת, למעט אגף הילדים המוגבה בחצי קומה מעל לחניה חצי חפורה.

צילום: עמית גושר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page