top of page

בית במושב בשרון

2011 | שטח 205 מ"ר | מגרש 550 מ"ר

בית מפלסים המנצל את השטח בצורה חסכנית ולא שגרתית. אגף ההורים תלוי כקובייה באוויר ומשחרר את השטח שמתחתיו לגינה.

צילום : עמית גושר

בית במושב בשרון

2011 | שטח 205 מ"ר | מגרש 550 מ"ר

בית מפלסים המנצל את השטח בצורה חסכנית ולא שגרתית. אגף ההורים תלוי כקובייה באוויר ומשחרר את השטח שמתחתיו לגינה.

צילום : עמית גושר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page