top of page

בית בסביון 01

2014 | שטח 380 מ"ר | מגרש 1000 מ"ר

שתי קוביות המופרדות במחבר שרוחבו 4 מ', המרכז את הבית סביבו ומפריד בין האגף הפרטי לציבורי.

הקובייה הקדמית מכילה את הפונקציות הציבוריות ואילו הקובייה האחורית מכילה שלוש קומות, כל אחת מציגה פרטיות בדרגה משתנה, בהתאם לצרכי הדיירים. חומרי הבית משמשים מקשר בין חלקיו השונים והמרחב מכיל נדנדות ופריטים תלויים רבים, כולל פינת ההסבה בפטיו ואף מיטה בחדר הילדים.

מנהל פרויקט: גדי גודוביץ'| צילום: עמית גושר

בית בסביון 01

2014 | שטח 380 מ"ר | מגרש 1000 מ"ר

שתי קוביות המופרדות במחבר שרוחבו 4 מ', המרכז את הבית סביבו ומפריד בין האגף הפרטי לציבורי.

הקובייה הקדמית מכילה את הפונקציות הציבוריות ואילו הקובייה האחורית מכילה שלוש קומות, כל אחת מציגה פרטיות בדרגה משתנה, בהתאם לצרכי הדיירים. חומרי הבית משמשים מקשר בין חלקיו השונים והמרחב מכיל נדנדות ופריטים תלויים רבים, כולל פינת ההסבה בפטיו ואף מיטה בחדר הילדים.

מנהל פרויקט: גדי גודוביץ'| צילום: עמית גושר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page