top of page

בית בסביון 03

2012 | שטח 380 מ"ר | מגרש 1000 מ"ר

בית המחולק לשלושה אגפים, על מנת לתת פרטיות מרבית לילדים ולהורים. רוב הבית ממוקם בקומת הקרקע למעט האגף המרכזי המכיל גם קומה עליונה להורים ומרתף.

צילום: עמית גושר

בית בסביון 03

2012 | שטח 380 מ"ר | מגרש 1000 מ"ר

בית המחולק לשלושה אגפים, על מנת לתת פרטיות מרבית לילדים ולהורים. רוב הבית ממוקם בקומת הקרקע למעט האגף המרכזי המכיל גם קומה עליונה להורים ומרתף.

צילום: עמית גושר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page