top of page

בית בעין איילה 01

2015 | שטח 420 מ"ר | מגרש 2500 מ"ר

שני אגפים בצורת L מונחים זה על גבי זה ונחצים על ידי ציר אורך ההופך לשביל המתווה כניסה ומפריד בין החלקים הציבורים לפרטיים.

פיקוח: שחר ורועי | נוף: פנינה וירון, רותם גינון | סטיילינג: אורלי גונן ובשמת אלמגור | צילום: עמית גושרבית בעין איילה 01

2015 | שטח 420 מ"ר | מגרש 2500 מ"ר

שני אגפים בצורת L מונחים זה על גבי זה ונחצים על ידי ציר אורך ההופך לשביל המתווה כניסה ומפריד בין החלקים הציבורים לפרטיים.

פיקוח: שחר ורועי | נוף: פנינה וירון, רותם גינון | סטיילינג: אורלי גונן ובשמת אלמגור | צילום: עמית גושר← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page