top of page

בית בעין איילה 03

2019 | שטח 280 מ"ר | מגרש 540 מ"ר

בית נטוע בסביבתו, המאפשר לתחביבים השונים של בני הבית לחיות בהרמוניה אחד לצד השני, עם שימוש בגרם מדרגות חיצוני המאפשר גישה 

צילום: עמית גושר

בית בעין איילה 03

2019 | שטח 280 מ"ר | מגרש 540 מ"ר

בית נטוע בסביבתו, המאפשר לתחביבים השונים של בני הבית לחיות בהרמוניה אחד לצד השני, עם שימוש בגרם מדרגות חיצוני המאפשר גישה 

צילום: עמית גושר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page