top of page

בית בעין הים

2017 | שטח 210 מ"ר | מגרש 400 מ"ר

חצי מבית דו משפחתי, קו ראשון לדיונות שליד הים.

תכנון הבית החל סביב אחסון אוסף הגלשנים, עבורו התבקשנו לתכנון מדוקדק ויעיל.

תכנון נוף והקמת גינה: אקזוטיגן | צילום: עמית גושר

בית בעין הים

2017 | שטח 210 מ"ר | מגרש 400 מ"ר

חצי מבית דו משפחתי, קו ראשון לדיונות שליד הים.

תכנון הבית החל סביב אחסון אוסף הגלשנים, עבורו התבקשנו לתכנון מדוקדק ויעיל.

תכנון נוף והקמת גינה: אקזוטיגן | צילום: עמית גושר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page