top of page

בית בקיבוץ 01

2015 | שטח 120 מ"ר | מגרש 300 מ"ר

בית שתוכנן כחלק מהרחבת קיבוץ שפיים ועוצב במיוחד עבור לקוחות יוצאי דופן, משפחה צעירה שהגדירה בפרוגרמה צבעים עזים במיוחד. לתוצאה קראנו בילבי פוגשת את אלמודובר. 

צילום : עמית גושר

בית בקיבוץ 01

2015 | שטח 120 מ"ר | מגרש 300 מ"ר

בית שתוכנן כחלק מהרחבת קיבוץ שפיים ועוצב במיוחד עבור לקוחות יוצאי דופן, משפחה צעירה שהגדירה בפרוגרמה צבעים עזים במיוחד. לתוצאה קראנו בילבי פוגשת את אלמודובר. 

צילום : עמית גושר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page