top of page

בית ברמת החייל, תל אביב

2020 | שטח 740 מ"ר | מגרש 613 מ"ר

בית שמח, צבעוני, מלא במקומות אחסון ומותאם ללקוח המסתייע בקב ובכיסא גלגלים. המבנה תוכנן באופן לא סימטרי עם שיפוע הרחוב היוצר הפרש מפלסים של קומה שלמה. בקומת הקרקע דירה מרכזית המתפרשת על פני עיקר השטח ומספקת לדייריה תחושה של פרטיות ואינטימיות. מעל דלת הכניסה תוכנן פטיו פתוח המאוורר את הדירה שבקומה העליונה תוך שמירת הפרטיות. המטבח תוכנן מלוקרים וקיר האורך הגובל עם הבית הצמוד תוכנן כגלריה/ספריה לינארית. קומת המרתף משתרעת על רוב המגרש ומאכלסת תחביבים רבים וחניה נרחבת.

צילום : עמית גושר

בית ברמת החייל, תל אביב

2020 | שטח 740 מ"ר | מגרש 613 מ"ר

בית שמח, צבעוני, מלא במקומות אחסון ומותאם ללקוח המסתייע בקב ובכיסא גלגלים. המבנה תוכנן באופן לא סימטרי עם שיפוע הרחוב היוצר הפרש מפלסים של קומה שלמה. בקומת הקרקע דירה מרכזית המתפרשת על פני עיקר השטח ומספקת לדייריה תחושה של פרטיות ואינטימיות. מעל דלת הכניסה תוכנן פטיו פתוח המאוורר את הדירה שבקומה העליונה תוך שמירת הפרטיות. המטבח תוכנן מלוקרים וקיר האורך הגובל עם הבית הצמוד תוכנן כגלריה/ספריה לינארית. קומת המרתף משתרעת על רוב המגרש ומאכלסת תחביבים רבים וחניה נרחבת.

צילום : עמית גושר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page