top of page

בית ברמת חן

2021 |  שטח 308 מ"ר | מגרש 408 מ"ר

פרוגרמה ייחודית  בה התבקשנו (בין היתר) לתכנן בית בקומת קרקע ומרתף (שירגיש כמו קומת קרקע). עוד התבקשנו שיהיה שקוף וגם אינטימי, נוכח אבל לא שחצני ואם לסכם אז גם בית וגם מוזיאון ובעיקר שירגיש שלהם. התכנון מבוסס על קוים נקיים של מלבן מדויק "מרחף" מעל פני הקרקע. לכיוון החצר החלל פתוח כולו באמצעות חזית זכוכית מינימליסטית בעוד לכיוון הרחוב תוכננה מילואה מרחבית המשלבת קירות זוויתיים של בטון, אלומיניום ומשרביית פלדה. המשרביה מהווה חזית כפולה, ודינאמית ויוצרת אינטימיות ומשחקי אור וצל. תאורה מסוננת מאירה מכל עבר את הקומה החפורה שמהווה מרחב משפחתי גמיש. 

צילום - עמית גושר

בית ברמת חן

2021 |  שטח 308 מ"ר | מגרש 408 מ"ר

פרוגרמה ייחודית  בה התבקשנו (בין היתר) לתכנן בית בקומת קרקע ומרתף (שירגיש כמו קומת קרקע). עוד התבקשנו שיהיה שקוף וגם אינטימי, נוכח אבל לא שחצני ואם לסכם אז גם בית וגם מוזיאון ובעיקר שירגיש שלהם. התכנון מבוסס על קוים נקיים של מלבן מדויק "מרחף" מעל פני הקרקע. לכיוון החצר החלל פתוח כולו באמצעות חזית זכוכית מינימליסטית בעוד לכיוון הרחוב תוכננה מילואה מרחבית המשלבת קירות זוויתיים של בטון, אלומיניום ומשרביית פלדה. המשרביה מהווה חזית כפולה, ודינאמית ויוצרת אינטימיות ומשחקי אור וצל. תאורה מסוננת מאירה מכל עבר את הקומה החפורה שמהווה מרחב משפחתי גמיש. 

צילום - עמית גושר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page