top of page

בית בשיכון ותיקים ברמת גן

2015 | שטח 350 מ"ר | מגרש 306 מ"ר

מגרש קטן, משופע מאד והשראה יפנית משמעותית חברו לתכנון בית בן שלוש קומות. סקיי לייט בצורת ר העוקב אחר גרם המדרגות יאפשר הוספת קומה רביעית בקלות, בעתיד.

פיקוח: גדי גודוביץ', נעם יעקובסון | צילום: עמית גושר

בית בשיכון ותיקים ברמת גן

2015 | שטח 350 מ"ר | מגרש 306 מ"ר

מגרש קטן, משופע מאד והשראה יפנית משמעותית חברו לתכנון בית בן שלוש קומות. סקיי לייט בצורת ר העוקב אחר גרם המדרגות יאפשר הוספת קומה רביעית בקלות, בעתיד.

פיקוח: גדי גודוביץ', נעם יעקובסון | צילום: עמית גושר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page