נוימן חיינר אדריכלים

בית המוסיקאים במטע

2012 | שטח 164 מ"ר | מגרש 2000 מ"ר

הבית שבמושב בשרון הצפוני נבנה על נחלה שכולה מטע אבוקדו פעיל. הלקוחות, זוג מוסיקאים (באקדמיה ובפועל), ביקשו בית דקונסטרוקטיביסטי ובלתי שגרתי. המשימה שלקחנו על עצמנו כללה גם שאיפה להמעיט ככל הניתן במספר העצים שיפונו. התכנית שנבחרה מתוך שלוש הסקיצות שתכננו הפתיעה את כולנו ושונה מאד ממכלול עבודותינו.

צוות תכנון במשרד: שרון נוימן, הילה צור | צילום: עמית גושר

← לפרויקט הבא