top of page

בית הספר לחינוך מיוחד ע"ש שושנה דמארי | תל אביב

מרחב חינוכי עבור ילדים עם צרכים מיוחדים. הפרויקט תוכנן בשיתוף פעולה צמוד עם צוות בית הספר, מנהל החינוך בעיריית תל אביב, אגף מבני הציבור וצוות אדריכל העיר, כדי לתת מענה מדויק וחוויתי לצרכים של הילדים. בית הספר כולל מגוון רחב של חללי חוץ, פנים וחללי ביניים בדרגות פרטיות ואינטימיות שונים.

המבנה תוכנן סביב חצר פנימית מוגדרת ומגוננת, והגשר המחבר בין אגפיו מהווה שטח חוץ משותף קומתי וכולל גינון וריהוט חוץ. התכנון משמר את כלל העצים הבוגרים במגרש ומשלב אותם כחלק מרכזי באיכות חללי החוץ והפנים.

פרטי הפח המחורר (המאפיין חלק ניכר משטח המעטפת) מעניקים בטיחות מקסימאלית (סגירה מרצפה עד תיקרה), הצללה, פרטיות, קשר חוץ/פנים, מעבר אור, אוורור, דינאמיות ואסתטיקה של צבע, אור וצל.

מעבר לכיתות וחדרי ספח כוללת הפרוגרמה גם חדרי אומנות, יצירה, ריקוד, מוסיקה, סנוזלן, אולפן הקלטות, מטבח מקצועי, ספריה רב תכליתית, חדר מורים ומגוון שטחים לצוות בית הספר.

שטח בנוי: 3000 מ"ר

שטח המגרש: 4.9 ד'

יזם: עיריית תל אביב באמצעות עזרה ובצרון

ניהול ופיקוח: קו פרויקט

אדריכלות נוף: ברבים

קבלן: ליאם הנדסה

צלם: נמרוד לוי

בית הספר לחינוך מיוחד ע"ש שושנה דמארי | תל אביב

מרחב חינוכי עבור ילדים עם צרכים מיוחדים. הפרויקט תוכנן בשיתוף פעולה צמוד עם צוות בית הספר, מנהל החינוך בעיריית תל אביב, אגף מבני הציבור וצוות אדריכל העיר, כדי לתת מענה מדויק וחוויתי לצרכים של הילדים. בית הספר כולל מגוון רחב של חללי חוץ, פנים וחללי ביניים בדרגות פרטיות ואינטימיות שונים.

המבנה תוכנן סביב חצר פנימית מוגדרת ומגוננת, והגשר המחבר בין אגפיו מהווה שטח חוץ משותף קומתי וכולל גינון וריהוט חוץ. התכנון משמר את כלל העצים הבוגרים במגרש ומשלב אותם כחלק מרכזי באיכות חללי החוץ והפנים.

פרטי הפח המחורר (המאפיין חלק ניכר משטח המעטפת) מעניקים בטיחות מקסימאלית (סגירה מרצפה עד תיקרה), הצללה, פרטיות, קשר חוץ/פנים, מעבר אור, אוורור, דינאמיות ואסתטיקה של צבע, אור וצל.

מעבר לכיתות וחדרי ספח כוללת הפרוגרמה גם חדרי אומנות, יצירה, ריקוד, מוסיקה, סנוזלן, אולפן הקלטות, מטבח מקצועי, ספריה רב תכליתית, חדר מורים ומגוון שטחים לצוות בית הספר.

שטח בנוי: 3000 מ"ר

שטח המגרש: 4.9 ד'

יזם: עיריית תל אביב באמצעות עזרה ובצרון

ניהול ופיקוח: קו פרויקט

אדריכלות נוף: ברבים

קבלן: ליאם הנדסה

צלם: נמרוד לוי

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page