top of page

בית שניאור | יואב מסר אדריכלים


2013 | פארק הירקון, תל אביב | שטח 250 מ"ר 

הפרוייקט תוכנן לטובת פעילות הרכיבה והריצה של עמותת אתגרים בתל אביב ונקרא ע"ש שניאור חשין. הקונספט שבבסיס התכנון היה: פתיחות, פונקציונאליות ונוכחות והוא תוכנן כך שיהווה מרחב נגיש ופתוח הן לחברי אתגרים על צרכייהם היחודיים והן לכלל תושבי העיר. הפרויקט כולל שלושה מבנים, פביליונים, בשטח כולל של 180 מ"ר לערך ורחבה חיצונית מקורה אשר תהווה שטח פעילות אקטיבי. הפרוגרמה, מגובה בתוכנית אדריכלית, כוללת: מבנה רב תכליתי המשמש כמועדון/כיתה/חלל הרצאות וקפיטריה,  מבנה המשמש כמחסן אופניים, ומבנה ובו שרותים, מלתחות ומשרד. בין שלושת הפביליונים רחבה מרכזית המשמשת כאזור התכנסות לפעילות וחלל לארועים והרצאות. בנוסף בריכת שיקוף הנושאת משמעות סמלית עבור המשפחה ומהווה מקום מפגש ומשחק עבור עוברי אורח ומבקרים.

אדריכל אחראי - יפתח חיינר | צילום - עמית גרון 


בית שניאור | יואב מסר אדריכלים


2013 | פארק הירקון, תל אביב | שטח 250 מ"ר 

הפרוייקט תוכנן לטובת פעילות הרכיבה והריצה של עמותת אתגרים בתל אביב ונקרא ע"ש שניאור חשין. הקונספט שבבסיס התכנון היה: פתיחות, פונקציונאליות ונוכחות והוא תוכנן כך שיהווה מרחב נגיש ופתוח הן לחברי אתגרים על צרכייהם היחודיים והן לכלל תושבי העיר. הפרויקט כולל שלושה מבנים, פביליונים, בשטח כולל של 180 מ"ר לערך ורחבה חיצונית מקורה אשר תהווה שטח פעילות אקטיבי. הפרוגרמה, מגובה בתוכנית אדריכלית, כוללת: מבנה רב תכליתי המשמש כמועדון/כיתה/חלל הרצאות וקפיטריה,  מבנה המשמש כמחסן אופניים, ומבנה ובו שרותים, מלתחות ומשרד. בין שלושת הפביליונים רחבה מרכזית המשמשת כאזור התכנסות לפעילות וחלל לארועים והרצאות. בנוסף בריכת שיקוף הנושאת משמעות סמלית עבור המשפחה ומהווה מקום מפגש ומשחק עבור עוברי אורח ומבקרים.

אדריכל אחראי - יפתח חיינר | צילום - עמית גרון 


← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page