top of page

בניין בחוף ספרד

2017 | יורט דל מאר, קוסטה בראבה, ספרד | 32 דירות, 6 קומות + 2 קומות חנייה | הבניין תוכנן בגמישות מירבית על מנת לאפשר ליזם לבחור את גודל הדירות תוך כדי שיווקן. החזיתות הנן משחק מונדריאני בין זכוכית למילואה אטומה, והמינון נקבע על פי הנוף וכיווני השמש.

בניין בחוף ספרד

2017 | יורט דל מאר, קוסטה בראבה, ספרד | 32 דירות, 6 קומות + 2 קומות חנייה | הבניין תוכנן בגמישות מירבית על מנת לאפשר ליזם לבחור את גודל הדירות תוך כדי שיווקן. החזיתות הנן משחק מונדריאני בין זכוכית למילואה אטומה, והמינון נקבע על פי הנוף וכיווני השמש.

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page