נוימן חיינר אדריכלים

בניין בחוף ספרד

2017 | יורט דל מאר, קוסטה בראבה, ספרד | 32 דירות, 6 קומות + 2 קומות חנייה | הבניין תוכנן בגמישות מירבית על מנת לאפשר ליזם לבחור את גודל הדירות תוך כדי שיווקן. החזיתות הנן משחק מונדריאני בין זכוכית למילואה אטומה, והמינון נקבע על פי הנוף וכיווני השמש.

← לפרויקט הבא