נוימן חיינר אדריכלים

בניין מגורים מול הירקון

22 דירות, 9 קומות

יזם: אבגד

← לפרויקט הבא