top of page

גומה

שולחן האוכל המוארך "גוּמה" עשוי משכבות אופקיות של לביד ליבנה הנגלות בשקערוריות החפורות בו ויוצרות אליפסות ומעגלים קונצנטרים בעלי טופוגרפיה משתנה. הישיבה לאורכו, במצב דמוי בר, נשברת על ידי ה"זיגזג" במקומות הישיבה המאפשר שיחה נוחה בין ארבעת הסועדים. השקערוריות מגדירות את צורת האכילה – בהיותן מקום הקיבול לאוכל, או מיקום לכלי השולחן. השולחן מיוצר גם בגובה בר.
מתוך הסדרה "שכבות".

נמכר בטולמנ'ס.
גובה – 50/110 ס"מ, רוחב – 40 ס"מ, אורך – 215 ס"מ.

גומה

שולחן האוכל המוארך "גוּמה" עשוי משכבות אופקיות של לביד ליבנה הנגלות בשקערוריות החפורות בו ויוצרות אליפסות ומעגלים קונצנטרים בעלי טופוגרפיה משתנה. הישיבה לאורכו, במצב דמוי בר, נשברת על ידי ה"זיגזג" במקומות הישיבה המאפשר שיחה נוחה בין ארבעת הסועדים. השקערוריות מגדירות את צורת האכילה – בהיותן מקום הקיבול לאוכל, או מיקום לכלי השולחן. השולחן מיוצר גם בגובה בר.
מתוך הסדרה "שכבות".

נמכר בטולמנ'ס.
גובה – 50/110 ס"מ, רוחב – 40 ס"מ, אורך – 215 ס"מ.

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page