top of page

גן אירועים הידרופוני | עדן על המים

2020 | שיפוץ מסיבי תוך שימוש בצמחייה הידרופונית תלויה ברובה, על מנת לייצר חלל המותאם בגודלו ובתחושתו לסוגי ארועים שונים | הידרופוניקה - growup


גן אירועים הידרופוני | עדן על המים

2020 | שיפוץ מסיבי תוך שימוש בצמחייה הידרופונית תלויה ברובה, על מנת לייצר חלל המותאם בגודלו ובתחושתו לסוגי ארועים שונים | הידרופוניקה - growup


← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page