top of page

הפקולטה לאדריכלות | הצעה לתחרות | אוניברסיטת תל אביב

2020 | הגשה לתחרות | סילואטת הבית האוניברסלי (ציור הילדים המוכר), המחסה הבסיסי, יעודה הראשון של האדריכלות מימים ימימה, הוא מקור ההשראה לחתך וחזית הבניין. מורפולוגיית הבניין נובעת מאקסטרוזיה מרחבית סיבובית של אותו חתך מובהק, במטרה ליצור סביבת רחוב, דופן כיכר פעילה, יעילות אנרגטית, מרחבים פונקציונאליים, מרחבים א-פורמליים, ואיקון עיצובי מעורר השראה.

הפקולטה לאדריכלות | הצעה לתחרות | אוניברסיטת תל אביב

2020 | הגשה לתחרות | סילואטת הבית האוניברסלי (ציור הילדים המוכר), המחסה הבסיסי, יעודה הראשון של האדריכלות מימים ימימה, הוא מקור ההשראה לחתך וחזית הבניין. מורפולוגיית הבניין נובעת מאקסטרוזיה מרחבית סיבובית של אותו חתך מובהק, במטרה ליצור סביבת רחוב, דופן כיכר פעילה, יעילות אנרגטית, מרחבים פונקציונאליים, מרחבים א-פורמליים, ואיקון עיצובי מעורר השראה.

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page