top of page

הצעה לאקספו דובאי 2020

Global Well   |  we are smarter than me

אקספו | דובאי 2020 | הצעה לתחרות

במרחב שלנו, המזרח תיכוני, מקורות המים ובראשן הבארות היוו מאז ומעולם את נקודות המפגש בין אנשים, קהילות ועמים. סביב הבארות הם התקבצו, הכירו, שיתפו מידע, חלקו אתגרים, זיהו הזדמנויות, שיתפו רעיונות, והתחברו לכדי עשיה משותפת. סביב הבארות הן הבינו את הפוטנציאל בחיבור בין אנשים ומשם הם יצאו ליישם. עידן של היום, פלטפורמות טכנולוגיות מהוות את את הבארות הגלובאליות ומאפשרות לטשטש גבולות, לקרב בין לבבות, ולחבר מוחות למען עתיד טוב יותר. ישראל כמעצמה טכנולוגית במגוון תחומים מהווה באר גולבאלית, HUB פתוח ומזמין, מקור ידע ומרכז שיתוף המשלב כוחות ומוחות במטרה ליצור עולם טוב יותר, עבור העולם כולו. קוביה, נפח גאומטרי, אוניברסלי, יעיל, המרחף באופן מעורר השתאות. מעל בריכת שיקוף המקרה מבנה חפור. מפלי המים ניגרים מהקוביה ומזינים את בריכת האינסוף. במקביל הם גם אלו שנותנים לה את היכולת לרחף ומעניקים לה מופע יחודי וכוחות על. זרמי המים האדירים הם אוסף של מיליוני טיפות בודדות, המבטאות שטף מידע ושילוב כוחות. הנרטיב הוא של יחסי גומלין המבוססים על חיבור ושיתוף, יחסים חוצי גבולות אשר פותחים מגוון אפשרויות חדשות לטובת עתיד טוב יותר. המסע אל הבאר החדשה, הבאר הגלובאלית, המרחפת באופן באויר באופן פנטסטי ומייצגת את העתיד מתחיל בירידה מתונה לעבר מפלס חפור. הירידה הינה מבעד לבריכה המשקפת את סביבתה, מנגישה את המים/המידע ומייצגת את ההווה. המפלס החפור מבוסס על טיפולגיה של בניה מסורתית מקומית. מבנה יעיל מבחינה אקלימית, סביב חצר /באר/ פטיו. טיפולגיה המעודדת מפגש, התכנסות סביב מוקד מרכזי אחד, סביב רעיון משותף.

במסגרת קבוצת אורפאן, טארגט מארקט  | פנים בשיתוף: studio forma | טכנולוגיה: Creative labs

הצעה לאקספו דובאי 2020

Global Well   |  we are smarter than me

אקספו | דובאי 2020 | הצעה לתחרות

במרחב שלנו, המזרח תיכוני, מקורות המים ובראשן הבארות היוו מאז ומעולם את נקודות המפגש בין אנשים, קהילות ועמים. סביב הבארות הם התקבצו, הכירו, שיתפו מידע, חלקו אתגרים, זיהו הזדמנויות, שיתפו רעיונות, והתחברו לכדי עשיה משותפת. סביב הבארות הן הבינו את הפוטנציאל בחיבור בין אנשים ומשם הם יצאו ליישם. עידן של היום, פלטפורמות טכנולוגיות מהוות את את הבארות הגלובאליות ומאפשרות לטשטש גבולות, לקרב בין לבבות, ולחבר מוחות למען עתיד טוב יותר. ישראל כמעצמה טכנולוגית במגוון תחומים מהווה באר גולבאלית, HUB פתוח ומזמין, מקור ידע ומרכז שיתוף המשלב כוחות ומוחות במטרה ליצור עולם טוב יותר, עבור העולם כולו. קוביה, נפח גאומטרי, אוניברסלי, יעיל, המרחף באופן מעורר השתאות. מעל בריכת שיקוף המקרה מבנה חפור. מפלי המים ניגרים מהקוביה ומזינים את בריכת האינסוף. במקביל הם גם אלו שנותנים לה את היכולת לרחף ומעניקים לה מופע יחודי וכוחות על. זרמי המים האדירים הם אוסף של מיליוני טיפות בודדות, המבטאות שטף מידע ושילוב כוחות. הנרטיב הוא של יחסי גומלין המבוססים על חיבור ושיתוף, יחסים חוצי גבולות אשר פותחים מגוון אפשרויות חדשות לטובת עתיד טוב יותר. המסע אל הבאר החדשה, הבאר הגלובאלית, המרחפת באופן באויר באופן פנטסטי ומייצגת את העתיד מתחיל בירידה מתונה לעבר מפלס חפור. הירידה הינה מבעד לבריכה המשקפת את סביבתה, מנגישה את המים/המידע ומייצגת את ההווה. המפלס החפור מבוסס על טיפולגיה של בניה מסורתית מקומית. מבנה יעיל מבחינה אקלימית, סביב חצר /באר/ פטיו. טיפולגיה המעודדת מפגש, התכנסות סביב מוקד מרכזי אחד, סביב רעיון משותף.

במסגרת קבוצת אורפאן, טארגט מארקט  | פנים בשיתוף: studio forma | טכנולוגיה: Creative labs

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page