top of page

הרחבת קיבוץ שפיים

2011-2015 | שטח 120-160 מ"ר | מגרש 300 מ"ר

בעקבות זכייה בתחרות מוזמנים עוצבו 12 הבתים הראשונים מתוך 112 שתוכננו, בקיבוץ שפיים.

הגדרת היחס בין הפרטי לציבורי, בין האינדיבידואל לקולקטיב, היווה את הבסיס ליצירת בתים דו משפחתיים, שנצבעו בשילובים של שישה גוונים. מודל בית טורי נבחר כמתאים ביותר לפרויקט ובתוכו הוקפדה יצירת מקסימום כיווני אויר וכמובן יצירת מגוון אפשרויות שיתאימו לטעמו של כל חבר.

בשיתוף אדריכל עופר ארז | צילום : עמית גושר 

הרחבת קיבוץ שפיים

2011-2015 | שטח 120-160 מ"ר | מגרש 300 מ"ר

בעקבות זכייה בתחרות מוזמנים עוצבו 12 הבתים הראשונים מתוך 112 שתוכננו, בקיבוץ שפיים.

הגדרת היחס בין הפרטי לציבורי, בין האינדיבידואל לקולקטיב, היווה את הבסיס ליצירת בתים דו משפחתיים, שנצבעו בשילובים של שישה גוונים. מודל בית טורי נבחר כמתאים ביותר לפרויקט ובתוכו הוקפדה יצירת מקסימום כיווני אויר וכמובן יצירת מגוון אפשרויות שיתאימו לטעמו של כל חבר.

בשיתוף אדריכל עופר ארז | צילום : עמית גושר 

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page