top of page

התחדשות עירונית | מרכז תל אביב


2023 | ארבעה בניינים במרכז תל אביב, תמא 2, הלוקחים השראה מפרטי הבניין המופתיים במבני הציבור ההיסטורים הניצבים מולם.

התחדשות עירונית | מרכז תל אביב


2023 | ארבעה בניינים במרכז תל אביב, תמא 2, הלוקחים השראה מפרטי הבניין המופתיים במבני הציבור ההיסטורים הניצבים מולם.

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page