top of page

מגדל התחדשות עירונית | ערוב שמושים | בת ים

הפרוגרמה הציבה אתגרים רבים: מגרש קטן, מגוון יעודים, תמהיל דירות מורכב בשל דירות "החזר" בגדלים שונים, רצון לתת לכולם נוף מערבה אל הים, דרישה לחניה קונבנציונלית, עצים קיימים ותקנים חדשים המצמצמים גמישות קונסטרוקטיבית.

נתנו דגש גדול על הבטים של בניה ירוקה, על הממשק עם המרחב הציבורי ועל אריזת התמהיל המורכב במערכת גמישה, שתדע לאחד מבלי לאלץ.

שברנו את המסה הבנויה על מנת לעדן את הנוכחות הבנויה על הרחוב ועל מנת ליצור שטחי חוץ איכותיים בקומות הציבוריות.

אדריכל אחראי: שמרי טוסון (אדריכל עמית במשרד)

יזם: קבוצת אב גד

ניהול פרויקט: אתגר על הנדסה בע"מ

קונסטרוקטור: ישראל שני

אדריכל נוף: אודי בנימיני

הדמיות: zohar 3d

מגדל התחדשות עירונית | ערוב שמושים | בת ים

הפרוגרמה הציבה אתגרים רבים: מגרש קטן, מגוון יעודים, תמהיל דירות מורכב בשל דירות "החזר" בגדלים שונים, רצון לתת לכולם נוף מערבה אל הים, דרישה לחניה קונבנציונלית, עצים קיימים ותקנים חדשים המצמצמים גמישות קונסטרוקטיבית.

נתנו דגש גדול על הבטים של בניה ירוקה, על הממשק עם המרחב הציבורי ועל אריזת התמהיל המורכב במערכת גמישה, שתדע לאחד מבלי לאלץ.

שברנו את המסה הבנויה על מנת לעדן את הנוכחות הבנויה על הרחוב ועל מנת ליצור שטחי חוץ איכותיים בקומות הציבוריות.

אדריכל אחראי: שמרי טוסון (אדריכל עמית במשרד)

יזם: קבוצת אב גד

ניהול פרויקט: אתגר על הנדסה בע"מ

קונסטרוקטור: ישראל שני

אדריכל נוף: אודי בנימיני

הדמיות: zohar 3d

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page