top of page

מוזיאון הטבע | הצעה לתחרות

 2012 | הגשה לתחרות, בשיתוף יואב מסר אדריכלים | שטח: כ 20,000 מ"ר
"אנו זקוקים לארץ בראשית כי אנו חיות בר כל אדם זכאי למקום אליו יוכל לברוח ולצאת מדעתו בשלווה". (אדוארד אביי). מתוך כבוד רב למרחבים הפתוחים, לתופעות הטבעיות ולרקמה האורבנית נכנסנו לתהליך מרתק של תכנון מוזיאון הטבע בירושלים. תכנון המבוסס על מערכת יחסי גומלין מורכבת בין המרחב הטבעי, השטחים הפתוחים, חללי התצוגה, הרחובות הגובלים והסביבה הבנויה. פרוק המסה הבנויה למספר מבנים מגדיל את שטחי החפיפה בין שטחי התצוגה לטבע הירושלמי ומאפשר לנוף הטבעי להשתרע באין מפריע בכל רחבי המיגרש. החצנת הפונקציות המוזיאליות, המסחריות והציבוריות לעבר הרחוב מושכת אליו קהלים שונים בשעות שונות. כלל השטחים הפתוחים הטבעיים ומרבית הגגות בפרויקט הינם בנגישות מלאה לכלל הציבור ללא צורך במעבר שער או בכרטיס. מערך התנועה- תנועה מסקרנת ועשירה בתווך מגוון (טבעי ומבונה ) המבוססת על מערך בהיר, קריא, ונגיש. מערכת התנועה תוכננה כך שמחד תתאפשר תנועה אורבנית וכניסה נפרדת לכל מתחם, בקונטקסט לשטחי החוץ כך שההתמצאות במוזיאון פשוטה ביותר. היא מתבססת על חמישה מרכיבים שונים, אשר שילובים שונים בינהם יוצרים גיוון ועניין ומאפשרים לכל מבקר לבחור את המסלול המתאים לו: תנועה מוזיאלית אופקית, תנועה מוזיאלית אנכית למבקר המתעמק, ותנועה אורבנית על גבי הגגות.

מוזיאון הטבע | הצעה לתחרות

 2012 | הגשה לתחרות, בשיתוף יואב מסר אדריכלים | שטח: כ 20,000 מ"ר
"אנו זקוקים לארץ בראשית כי אנו חיות בר כל אדם זכאי למקום אליו יוכל לברוח ולצאת מדעתו בשלווה". (אדוארד אביי). מתוך כבוד רב למרחבים הפתוחים, לתופעות הטבעיות ולרקמה האורבנית נכנסנו לתהליך מרתק של תכנון מוזיאון הטבע בירושלים. תכנון המבוסס על מערכת יחסי גומלין מורכבת בין המרחב הטבעי, השטחים הפתוחים, חללי התצוגה, הרחובות הגובלים והסביבה הבנויה. פרוק המסה הבנויה למספר מבנים מגדיל את שטחי החפיפה בין שטחי התצוגה לטבע הירושלמי ומאפשר לנוף הטבעי להשתרע באין מפריע בכל רחבי המיגרש. החצנת הפונקציות המוזיאליות, המסחריות והציבוריות לעבר הרחוב מושכת אליו קהלים שונים בשעות שונות. כלל השטחים הפתוחים הטבעיים ומרבית הגגות בפרויקט הינם בנגישות מלאה לכלל הציבור ללא צורך במעבר שער או בכרטיס. מערך התנועה- תנועה מסקרנת ועשירה בתווך מגוון (טבעי ומבונה ) המבוססת על מערך בהיר, קריא, ונגיש. מערכת התנועה תוכננה כך שמחד תתאפשר תנועה אורבנית וכניסה נפרדת לכל מתחם, בקונטקסט לשטחי החוץ כך שההתמצאות במוזיאון פשוטה ביותר. היא מתבססת על חמישה מרכיבים שונים, אשר שילובים שונים בינהם יוצרים גיוון ועניין ומאפשרים לכל מבקר לבחור את המסלול המתאים לו: תנועה מוזיאלית אופקית, תנועה מוזיאלית אנכית למבקר המתעמק, ותנועה אורבנית על גבי הגגות.

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page