top of page

מוזיאון חיל האויר | חצרים | הצעה לתחרות, שלב הגמר

הצעה לתחרות עבור מוזיאון חיל האויר בחצרים, שעלתה לשלב הגמר.

סדרת מבנים המתחפרים באדמת המדבר, ומתבססת על החוויה של טיסה נמוכה מעל נקיקי הנגב. בריכות השתקפות בבסיס הנקיק משקפות את השמיים מעל, והמטוסים נצפים על רקע סביבתם הטבעית כמו גם המטוסים הגדולים שעל גדת הנקיק.

המבנה החפור ירוק במיוחד וכמעט מאופס אנרגיה, ובריכות ההשתקפות מורידות את הטמפרטורה החיצונית בארבע מעלות.

הטיול על גדת הנקיק מהווה חוויה יחודית נוספת.

המוזיאון מתוכנן באופן ייחודי, לא עוד מוזיאון לתעופה, כי אם מוזיאון לחיל האויר הישראלי, בנגב.

הדמיה: בונסאי

מוזיאון חיל האויר | חצרים | הצעה לתחרות, שלב הגמר

הצעה לתחרות עבור מוזיאון חיל האויר בחצרים, שעלתה לשלב הגמר.

סדרת מבנים המתחפרים באדמת המדבר, ומתבססת על החוויה של טיסה נמוכה מעל נקיקי הנגב. בריכות השתקפות בבסיס הנקיק משקפות את השמיים מעל, והמטוסים נצפים על רקע סביבתם הטבעית כמו גם המטוסים הגדולים שעל גדת הנקיק.

המבנה החפור ירוק במיוחד וכמעט מאופס אנרגיה, ובריכות ההשתקפות מורידות את הטמפרטורה החיצונית בארבע מעלות.

הטיול על גדת הנקיק מהווה חוויה יחודית נוספת.

המוזיאון מתוכנן באופן ייחודי, לא עוד מוזיאון לתעופה, כי אם מוזיאון לחיל האויר הישראלי, בנגב.

הדמיה: בונסאי

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page