top of page

מוזיאון ים המלח לאמנות | ערד

2021 | 22,000 מ"ר

מרחב מוזיאלי שמטרתו העלאת מודעות למשבר האקולוגי בים המלח. המרחב משלב, בין היתר, מסורת עתיקת יומין של בניה מדברית עם טכנולוגיה עדכנית, פתיחות לנוף עוצר נשימה עם צורך בהגנה מפני אקלים קשוח.

הרושם הראשוני הוא של מבנה בעל מופע גבישי כגביש מלח וככל שמתקרבים מבינים שהמעטפת הקלה מבוססת על פרט משרביה מודרני, גם הוא עוצב בהשראת גביש המלח והיא מאפשרת לאור מסונן ואוורור טבעי לחדור לחלל הפנימי הפתוח. על גגו של המוזיאון באופן נסתר מוקמה מערכת תאים פוטווולטאים לייצור חשמל עצמי.

מרפסת היקפית, ששיאה הוא תצפית פנורמית לעבר ים המלח, עוטפת את שטחי הפנים של המוזיאון, שעיקרם חללים ייחודיים לתצוגת אומנות דיגיטאלית ייעודית. כחלק מרכזי המבנה מגדיר תאטרון מוצל ברובו המשתפל מזרחה עם הטופוגרפיה הטבעית וחושף בפני הקהל נוף עוצמתי.

תכנון : נוימן חיינר אדריכלים | יזם : ארי פרוכטר | הדמיות : סטודיו אנדו

מוזיאון ים המלח לאמנות | ערד

2021 | 22,000 מ"ר

מרחב מוזיאלי שמטרתו העלאת מודעות למשבר האקולוגי בים המלח. המרחב משלב, בין היתר, מסורת עתיקת יומין של בניה מדברית עם טכנולוגיה עדכנית, פתיחות לנוף עוצר נשימה עם צורך בהגנה מפני אקלים קשוח.

הרושם הראשוני הוא של מבנה בעל מופע גבישי כגביש מלח וככל שמתקרבים מבינים שהמעטפת הקלה מבוססת על פרט משרביה מודרני, גם הוא עוצב בהשראת גביש המלח והיא מאפשרת לאור מסונן ואוורור טבעי לחדור לחלל הפנימי הפתוח. על גגו של המוזיאון באופן נסתר מוקמה מערכת תאים פוטווולטאים לייצור חשמל עצמי.

מרפסת היקפית, ששיאה הוא תצפית פנורמית לעבר ים המלח, עוטפת את שטחי הפנים של המוזיאון, שעיקרם חללים ייחודיים לתצוגת אומנות דיגיטאלית ייעודית. כחלק מרכזי המבנה מגדיר תאטרון מוצל ברובו המשתפל מזרחה עם הטופוגרפיה הטבעית וחושף בפני הקהל נוף עוצמתי.

תכנון : נוימן חיינר אדריכלים | יזם : ארי פרוכטר | הדמיות : סטודיו אנדו

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page