top of page

מיילוס

הסדרה myluce כוללת גופי תאורה תלויים, ריצפתיים ושולחניים, העשויים מיילר (פוליאסטר פילם, חומר שקוף למחצה). האור העובר מבעד לשכבות מצטרף לאור המסונן דרך דפי המיילר. שלד הנירוסטה הוא תוצאה של חיפוש אחר הקונסטרוקציה המינימליסטית ביותר שתוכל לאחוז את הדפים. השלד קטן יותר ממפתח המיילר, ומכך נוצרת הגַליות המקרית של השכבות.

מתוך הסדרה "שכבות".


גובה – עד 2 מ', רוחב – עד 35 ס"מ

מיילוס

הסדרה myluce כוללת גופי תאורה תלויים, ריצפתיים ושולחניים, העשויים מיילר (פוליאסטר פילם, חומר שקוף למחצה). האור העובר מבעד לשכבות מצטרף לאור המסונן דרך דפי המיילר. שלד הנירוסטה הוא תוצאה של חיפוש אחר הקונסטרוקציה המינימליסטית ביותר שתוכל לאחוז את הדפים. השלד קטן יותר ממפתח המיילר, ומכך נוצרת הגַליות המקרית של השכבות.

מתוך הסדרה "שכבות".


גובה – עד 2 מ', רוחב – עד 35 ס"מ

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page