top of page
נוימן חיינר אדריכלים

מרובד

שולחן הסלון מרוּבד, העשוי שכבות לביד ליבנה אנכיות, מורכב מארבעה שולחנות עצמאיים המתחברים ליחידה אחת (או לשתיים) בעזרת מגנטים.
היחידות נעות על גלגלים ומכילות גומחה לשלטים.
מתוך הסדרה "שכבות".
גובה -22 ס"מ, אורך ורוחב – 96 ס"מ

מרובד

שולחן הסלון מרוּבד, העשוי שכבות לביד ליבנה אנכיות, מורכב מארבעה שולחנות עצמאיים המתחברים ליחידה אחת (או לשתיים) בעזרת מגנטים.
היחידות נעות על גלגלים ומכילות גומחה לשלטים.
מתוך הסדרה "שכבות".
גובה -22 ס"מ, אורך ורוחב – 96 ס"מ

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page